نویسنده = کمیجانی، اکبر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و نقد نظریه‌های اندیشه‌وران اقتصادی غرب درباره ماهیت پول

دوره 17، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 137-155

اکبر کمیجانی؛ هادی عربی؛ محمداسماعیل توسلی