نویسنده = اندایش، یعقوب
تعداد مقالات: 2
1. سنجش ردپای بوم‌شناختی کربن دهک‌‌های خانوارهای شهری و روستایی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

دوره 21، شماره 68، پاییز 1395، صفحه 163-206

10.22054/ijer.2016.7500

یعقوب اندایش؛ سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکرآزاد؛ حسین اصغرپور


2. بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1383، صفحه 27-53

علی اصغر بانوئی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ یعقوب اندایش؛ حسن علیزاده؛ مینا محمودی