رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی: مقایسه بین کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته

جواد هراتی؛ غلامرضا زمانیان؛ حجت تقی زاده

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، ، صفحه 197-236

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8303

چکیده
  انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری­ترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی بر‌اساس مدل سیستم GMM در 53 کشور درحال‌توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می­دهد، درآمد ملی و سرمایه‌گذاری‌ ...  بیشتر

معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین - زین در بورس اوراق بهادار ایران

مجید هاتفی مجومرد؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش

دوره 22، شماره 70 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 175-206

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7969

چکیده
  هدف اصلی پژوهش، تفسیر معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 08/1395-07/1376 است. در این راستا، در این مقاله، به بررسی کشف حباب، تخمین تابع ترجیحات آپشتین- زین و تفسیر پرمیوم دارایی می‌پردازیم. ازاین‌رو، برای کشف حباب و تعیین تاریخ وقوع حباب از آزمون‌هایRTADF استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان‌کننده آن ...  بیشتر