نویسنده = ابریشمی، حمید
تعداد مقالات: 5
1. اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه

دوره 16، شماره 49، زمستان 1390، صفحه 177-204

محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان


2. مدل‌سازی و پیش‌بینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی GMDH

دوره 12، شماره 36، پاییز 1387، صفحه 58-37

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ فاطمه سلیمانی کیا


3. نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1381، صفحه 1-32

حمید ابریشمی؛ رضا محسنی


4. آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

دوره 4، شماره 10، بهار 1381، صفحه 105-123

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ مهدی احراری


5. اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)

دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380)، پاییز 1380، صفحه 43-88

حمید ابریشمی؛ محسن مهر آرا