نویسنده = بزازان، فاطمه
تعداد مقالات: 3
1. محاسبه بهره‌وری و کشش جانشینی بخش صنعت اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 1-32

10.22054/ijer.2018.8824

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی


2. بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده 28 استان کشور

دوره 8، شماره 29، زمستان 1385، صفحه 143-170

علی اصغر بانویی؛ فاطمه بزازان؛ مهدی کرمی