تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370)

سید کمیل طیبی؛ خدیجه نصرالهی؛ مهدی یزدانی؛ سید حسن ملک حسینی

دوره 20، شماره 63 ، تیر 1394، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4089

چکیده
  تحلیل اثر عبور نرخ ارز  بر شاخص قیمت‌ها در اعمال سیاست‌های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می‌دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این ...  بیشتر

تعیین سطح بهینه ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران

محمد واعظ؛ خدیجه نصرالهی؛ امیر جباری

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 77-102

چکیده
  طبق تعریف، ذخایر بین‌المللی دربرگیرنده دارایی‌های پرنقدینه بین‌المللی است که بانک مرکزی هر کشور برای اهدافی همچون دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها اقدام به نگهداری آنها می‌کند. بانک‌های مرکزی، همواره از یک سوی به دلیل تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها، با نگهداری ذخایر  بین‌المللی مواجه بوده و از سوی دیگر، ...  بیشتر