نویسنده = اسلاملوییان، کریم
تعداد مقالات: 5
2. قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران

دوره 17، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 43-70

مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سیدحسین ذوالنور


3. بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه

دوره 16، شماره 46، بهار 1390، صفحه 61-76

کریم اسلاملوییان؛ عماد الدین سخایی