کلیدواژه‌ها = شکاف تولید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران

دوره 24، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 33-66

10.22054/ijer.2019.10887

مسعود کیومرثی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ مصطفی سلیمی فر؛ حمید ابریشمی


2. پویایی های تورم استان های ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 23، شماره 77، زمستان 1397، صفحه 139-167

10.22054/ijer.2018.10150

زهرا کهریزی؛ عزیز مراسلی؛ حشمت اله عسگری


3. مدل‌سازی پویایی‌های تورم؛ رویکرد مدل پی‌استار (با استفاده از مدل‌های ARDL و فضا- حالت)

دوره 20، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 93-128

رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حمید رضاپور