اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 905
تعداد پذیرش 112
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 560
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 211

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 79
تعداد مقالات 566
تعداد مشاهده مقاله 444938
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 317948
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 141 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 524 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 521 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 126 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 12 %