تعداد مشاهده مقاله

464,713

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

327,182

نسبت مشاهده بر مقاله

801.23

نسبت دریافت فایل بر مقاله

564.11

تعداد مقالات ارسال شده

913

تعداد مقالات رد شده

572

درصد عدم پذیرش

63

تعداد مقالات پذیرفته شده

112

درصد پذیرش

12

به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران به زبان فارسی و انگلیسی به شماره 3548/124 مورخ 9/4/1380 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است.این نشریه براساس تأییدیة شمارة 488/2910/3 مورخ 18/4/1381 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت درجة علمی ـ پژوهشی شناخته شده است و دارای ضریب IF از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) می باشد.

line

 

 

نشریه پژوهشهای اقتصادی ایران یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اقتصاد ایران پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اقتصادی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد ایران را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. بارگزاری مقاله و ارسال مقاله دارای هزینه مصوب از سوی دانشگاه است.

نشریه پژوهشهای اقتصادی ایران به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.


 فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران در نظر دارد تا با توجه به اهمیت موضوع شیوع "ویروس کرونا" در ایران و جهان به بررسی ابعاد اقتصادی آن در قالب ویژه­ نامه­ ای که به همین منظور در شماره تابستان مجله منتشر خواهد شد بپردازد. محورهای پیشنهادی برای ارائه مقاله عبارتند از:
 
بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران
بررسی تأثیر آن بر بازارهای مالی، بیمه و بانکی کشور
بررسی پیامدهای آن در جهت­ گیری­ های سرمایه­ گذاری
بررسی تأثیر آن بر کسری بودجه، تراز پرداخت­ها و تورم
تأثیر کرونا بر بازار انرژی ایران
بررسی پیامدهای آن بر پایداری محیط زیست در ایران
تأثیر بر تجارت خارجی و بازارهای منطقه­ ای ایران
تأثیر بر اقتصاد غیررسمی
تأثیر بر توسعه منطقه­ ای
تأثیر بر نظام حکمرانی و بودجه­ ریزی
جهانی­ شدن پس از کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران
تأثیر کرونا بر توزیع درآمد و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران
بررسی آثار و پیامدهای کرونا بر اقتصاد ایران از منظر اقتصاد سیاسی، اقتصاد رفتاری و اقتصاد اجتماعی

درباره پژوهشهای اقتصادی ایران

 •          کشور محل چاپ : ایران
 •          ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 •          شروع انتشار: بهار 1374
 •          فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 •          شاپای چاپی: 0728-1726
 •          شاپای الکترونیکی: 6445-2476
 •          قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 •          وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 •          ضریب تاثیر (ISC): 0.157
 •          نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 •          دسترسی قبلی: بلی
 •          زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •          حوزه  تخصصی: اقتصاد ایران
 •          نوع مجلهعلمی(ب)
 •          هزینه داوری مقاله: بله
 •          دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 •          نمایه شده:  بلی
 •          نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 •          زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 •          زمان داوری:  حداقل 9 هفته
 •          ایمیل مجله: ijer@atu.ac.ir
 •          ایمیل پشتیبان:  atupress@atu.ac.ir

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 


 

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 81، زمستان 1398 

6. توسعه مدل زیستی-اقتصادی برای مدیریت تالاب فریدونکنار

صفحه 187-213

10.22054/ijer.2019.11690

صغری درویشی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
1726-0728
شاپا الکترونیکی
2476-6445

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان