کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر رانت منابع نفتی بر شاخص‌های حکومت‌داری خوب در کشورهای صادرکننده نفت

دوره 22، شماره 71، تابستان 1396، صفحه 189-218

10.22054/ijer.2017.8283

سلیمان فیضی ینگجه؛ صمد حکمتی فرید؛ صبا یحیوی میاوقی


2. حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی‌بر مدل ساختاری تعیین قیمت مسکن

دوره 21، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 181-210

10.22054/ijer.2016.7240

جواد عابدینی؛ حسن ابراهیمی؛ سیدحامد فهیمی فرد