کلیدواژه‌ها = مخارج دولت
تعداد مقالات: 3
1. اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 167-203

10.22054/ijer.2018.9125

سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل


2. پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )

دوره 7، شماره 22، بهار 1384، صفحه 133-155

زیبا حجتی؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی