نویسنده = ابراهیم هادیان
تعداد مقالات: 4
2. محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فرا گیر داده ها (DEA)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1383، صفحه 1-25

ابراهیم هادیان؛ آنیتا عظیمی حسینی


3. شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 15، تابستان 1382، صفحه 93-120

ابراهیم هادیان؛ محمدرضا هاشم پور