نویسنده = میرحسین موسوی
تعداد مقالات: 3
2. محاسبه بهره‌وری و کشش جانشینی بخش صنعت اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 1-32

10.22054/ijer.2018.8824

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی


3. بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 89-120

10.22054/ijer.2015.4095

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی