نویسنده = حمید سپهردوست
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران

دوره 22، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 1-40

10.22054/ijer.2017.8290

حمید سپهردوست؛ مهسا باروتی