کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 51
1. پویایی‌های کلان اقتصادی مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR

دوره 24، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 37-67

10.22054/ijer.2019.11112

تیمور محمدی؛ فاطمه عزیزخانی؛ حسن طایی؛ جاوید بهرامی


4. ارزیابی عوامل مؤثر بر مخارج سلامت در کشورهای اسلامی گروه D-8

دوره 23، شماره 77، زمستان 1397، صفحه 195-215

10.22054/ijer.2018.10152

نوید کارگر ده بیدی؛ عفت قربانیان؛ فاطمه فتحی


8. تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی)

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 121-144

10.22054/ijer.2015.4096

سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ محمدرضا سلمانی بی‌شک


9. بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی

دوره 20، شماره 62، بهار 1394، صفحه 139-162

10.22054/ijer.2015.2493

سید نظام‌الدین مکیان؛ محمدرضا ایزدی


12. برآورد فازی شاخص ترکیبی استهلاک برای کشورهای در حال توسعه

دوره 18، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 95-122

علی سعدوندی؛ حسین صادقی؛ زهرا کشاورزی