کلیدواژه‌ها = جدول داده- ستانده
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی روشهای RAS متعارف و RAS تعدیل شده در بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده اقتصاد ایران با تأکید بر شقوق مختلف آمارهای برونزا

دوره 19، شماره 58، بهار 1393، صفحه 117-152

زهرا مشفق؛ گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ افسانه شرکت؛ محدثه سلیمانی؛ علی‌اصغر بانویی