کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی: مقایسه بین کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته

دوره 22، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 197-236

10.22054/ijer.2018.8303

جواد هراتی؛ غلامرضا زمانیان؛ حجت تقی زاده