کلیدواژه‌ها = انباشت سرمایه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام ‌بانکداری ایران

دوره 22، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 131-157

10.22054/ijer.2018.8301

رضا یوسفی حاجی آباد؛ زهره هوشمند؛ مریم خوشنویس


2. تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1381، صفحه 135-170

مصطفی سلیمی فر؛ مسعود قوی