کلیدواژه‌ها = ماتریس حسابداری اجتماعی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1383، صفحه 27-53

علی اصغر بانوئی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ یعقوب اندایش؛ حسن علیزاده؛ مینا محمودی