کلیدواژه‌ها = سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
تعداد مقالات: 3
3. بررسی ساختار تقاضای واردات کشور کاربرد الگوی AIDS در دوره زمانی 1357-1381

دوره 6، شماره 21، زمستان 1383، صفحه 1-21

سید کمیل طیبی؛ همایون رنجبر