کلیدواژه‌ها = بانک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام ‌بانکداری ایران

دوره 22، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 131-157

10.22054/ijer.2018.8301

رضا یوسفی حاجی آباد؛ زهره هوشمند؛ مریم خوشنویس