نویسنده = سعید اسدی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل سرمایه قانونی بازل در شرایط رکود اقتصادی

دوره 23، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 159-184

10.22054/ijer.2018.9516

امیر اعظم طراحیان؛ سعید اسدی