نویسنده = غلامرضا کشاورز حداد
تعداد مقالات: 5
1. قدرت چانه‌زنی والدین و تخصیص زمان کودک در میان خانوارهای ایران

دوره 19، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 67-99

غلامرضا کشاورز حداد؛ شهلا اوجاقی


2. قدرت چانه‌زنی درون خانواده زنان و باروری در ایران

دوره 18، شماره 57، زمستان 1392، صفحه 97-124

غلامرضا کشاورز حداد؛ محبوبه کبیری رنانی


3. معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون‌های تسلط تصادفی

دوره 18، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 1-40

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدرضا اصفهانی


5. ارزیابی پتانسیل های اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 18، بهار 1383، صفحه 39-56

غلامرضا کشاورز حداد