نویسنده = اسفندیار جهانگرد
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از خوشه‌بندی فازی

دوره 22، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 41-78

10.22054/ijer.2017.8291

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری بروچنی


3. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران

دوره 6، شماره 19، تابستان 1383، صفحه 55-78

اسفندیار جهانگرد؛ سعید مشیری


4. تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 4 و 5، بهار 1379، صفحه 81-106

اسفندیار جهانگرد