نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط ضریب سودآوری، درجه تمرکز و صرفه‌های مقیاس در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 19، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 39-71

محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی نوروزی


2. نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی

دوره 7، شماره 22، بهار 1384، صفحه 31-42

فرهاد خداداد کاشی؛ فریده باقری