دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شواهد تجربی و نظری خطر اخلاقی در سیستم بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.53953.891

مهشید شاهچرا


2. بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.53106.878

زینت ذاکری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی


3. تخمین قدرت انحصاری در بازارمبتنی بر پلتفرم(بازار دو سویه): مطالعه موردی کارتهای پرداخت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.47013.796

رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حسین آقائی


4. تحلیل یادگیری ضمن انجام کار در بخش صنعت و تأثیر آن بر صادرات صنایع ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.52861.873

سهیلا میرزابابازاده؛ فرهاد خدادادکاشی؛ سمیه شاه حسینی؛ سیاوش جانی


5. تأثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22054/ijer.2021.54008.892

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


6. تأثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

10.22054/ijer.2020.47094.797

بهنام عزتی اختیار


7. طبقه‌بندی ارتباط میان بیکاری و پیچیدگی اقتصادی بر اساس سطح نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22054/ijer.2021.51236.852

نرگس حاجی‌ملادرویش؛ ندا مظفری پور


8. ریشه‎‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای نظریه‌های عدالت توزیعی رالز و نوزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22054/ijer.2021.55584.907

سیروس امیدوار


9. رابطه‌‌ی میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی ارزی و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان هدف ( با تاکید بر نقش نرخ بهره )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22054/ijer.2021.55948.910

عبدالرسول صادقی؛ حسین مرزبان؛ علی حسین صمدی؛ کریم آذربایجانی


10. تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.40917.739

راضیه داوری کیش؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری


11. نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.42817.761

علیرضا کشاورز؛ ذکریا فرج زاده


12. مدیریت منابع مشترک: بازار، دولت یا هیچ کدام؟ مروری جامع بر مطالعات مدیریت منابع آب در ایران (با تاکید بر دیدگاه اوستروم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.47477.814

زهره رضاپور؛ محسن رنانی؛ هادی امیری


13. سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران رهیافت svar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.54629.898

حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم


14. تعیین حق بیمه بالادستی بخش نفت بر اساس الگوی ریسک اکتشاف و توسعه: رویکرد VaR پولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22054/ijer.2021.52923.874

علی فریدزاد؛ شمسی قاسمی؛ مهدی احراری


15. قدرت پیشرانی بخش نفت و گاز در اقتصاد ملی و منطقه‌ای (مطالعه موردی ایران و کانادا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.50090.837

آیدا واقف؛ زهرا عبدالمحمدی


16. تعیین کننده های خالص صادرات کالاهای صنعتی در ایران با تاکید براثر بخشی کیفیت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.56756.919

لیلا الله دادیان؛ سیدکمیل طیبی؛ غلامحسین کیانی


17. شناسایی مسیر توسعه قابلیت‌های فناورانه کشور با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22054/ijer.2020.41813.755

بهروز شاهمرادی؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی


18. نهادها و رشد اقتصادی (تحلیلی بنیادین از موانع نهادی رشد-اقتصادی کشور ایران در زمان پهلوی دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.48662.818

رنانی محسن؛ سلمان قاراخانی؛ زهرا کریمی؛ فرشاد مومنی


19. تاثیر باز بودن تجاری بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته: آزمون فرضیه رومر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22054/ijer.2020.44433.777

آناهیتا سیفی؛ سمیرا متقی؛ صلاح ابراهیمی


20. نقش تعارضات سیاسی در افت شدید سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در دهه 1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.52169.863

سید مهدی برکچیان؛ احسان حبیب پور مقدم؛ مسعود نیلی


21. تاثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.50187.838

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ امین امینی