دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شواهد تجربی و نظری خطر اخلاقی در سیستم بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.53953.891

مهشید شاهچرا


2. بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.53106.878

زینت ذاکری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی


3. تخمین قدرت انحصاری در بازارمبتنی بر پلتفرم(بازار دو سویه): مطالعه موردی کارتهای پرداخت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.47013.796

رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حسین آقائی


4. تحلیل یادگیری ضمن انجام کار در بخش صنعت و تأثیر آن بر صادرات صنایع ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.52861.873

سهیلا میرزابابازاده؛ فرهاد خدادادکاشی؛ سمیه شاه حسینی؛ سیاوش جانی


5. تأثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22054/ijer.2021.54008.892

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


6. تأثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

10.22054/ijer.2020.47094.797

بهنام عزتی اختیار


7. طبقه‌بندی ارتباط میان بیکاری و پیچیدگی اقتصادی بر اساس سطح نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22054/ijer.2021.51236.852

نرگس حاجی‌ملادرویش؛ ندا مظفری پور


8. ریشه‎‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای نظریه‌های عدالت توزیعی رالز و نوزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22054/ijer.2021.55584.907

سیروس امیدوار


9. رابطه‌‌ی میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی ارزی و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان هدف ( با تاکید بر نقش نرخ بهره )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22054/ijer.2021.55948.910

عبدالرسول صادقی؛ حسین مرزبان؛ علی حسین صمدی؛ کریم آذربایجانی


10. تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.40917.739

راضیه داوری کیش؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری


11. نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.42817.761

علیرضا کشاورز؛ ذکریا فرج زاده


12. مدیریت منابع مشترک: بازار، دولت یا هیچ کدام؟ مروری جامع بر مطالعات مدیریت منابع آب در ایران (با تاکید بر دیدگاه اوستروم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.47477.814

زهره رضاپور؛ محسن رنانی؛ هادی امیری


13. سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران رهیافت svar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.54629.898

حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم