دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شواهد تجربی و نظری خطر اخلاقی در سیستم بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.53953.891

مهشید شاهچرا


2. بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.53106.878

زینت ذاکری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی


3. تخمین قدرت انحصاری در بازارمبتنی بر پلتفرم(بازار دو سویه): مطالعه موردی کارتهای پرداخت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.47013.796

رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حسین آقائی


4. تحلیل یادگیری ضمن انجام کار در بخش صنعت و تأثیر آن بر صادرات صنایع ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.52861.873

سهیلا میرزابابازاده؛ فرهاد خدادادکاشی؛ سمیه شاه حسینی؛ سیاوش جانی


5. تأثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22054/ijer.2021.54008.892

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


6. ریشه‎‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای نظریه‌های عدالت توزیعی رالز و نوزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22054/ijer.2021.55584.907

سیروس امیدوار


7. رابطه‌‌ی میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی ارزی و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان هدف ( با تاکید بر نقش نرخ بهره )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22054/ijer.2021.55948.910

عبدالرسول صادقی؛ حسین مرزبان؛ علی حسین صمدی؛ کریم آذربایجانی


8. مدیریت منابع مشترک: بازار، دولت یا هیچ کدام؟ مروری جامع بر مطالعات مدیریت منابع آب در ایران (با تاکید بر دیدگاه اوستروم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.47477.814

زهره رضاپور؛ محسن رنانی؛ هادی امیری


9. سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران رهیافت svar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.54629.898

حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم


10. تعیین حق بیمه بالادستی بخش نفت بر اساس الگوی ریسک اکتشاف و توسعه: رویکرد VaR پولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22054/ijer.2021.52923.874

علی فریدزاد؛ شمسی قاسمی؛ مهدی احراری


11. قدرت پیشرانی بخش نفت و گاز در اقتصاد ملی و منطقه‌ای (مطالعه موردی ایران و کانادا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.50090.837

آیدا واقف؛ زهرا عبدالمحمدی


12. تعیین کننده های خالص صادرات کالاهای صنعتی در ایران با تاکید براثر بخشی کیفیت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.56756.919

لیلا الله دادیان؛ سیدکمیل طیبی؛ غلامحسین کیانی


13. نقش تعارضات سیاسی در افت شدید سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در دهه 1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.52169.863

سید مهدی برکچیان؛ احسان حبیب پور مقدم؛ مسعود نیلی


14. تاثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1400

10.22054/ijer.2021.50187.838

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ امین امینی


15. بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/ijer.2020.51202.851

سهیل رودری؛ مسعود همایونی فر


16. سنجش و تحلیل ظرفیت نوآوری منطقه ای در سطح استان های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22054/ijer.2021.46336.788

حجت الله میرزایی؛ طاها ربانی


17. فراتحلیل تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22054/ijer.2021.56719.918

محمدجواد نوراحمدی؛ امیر خادم علیزاده؛ محمدباقر شیرمهنجی


18. بحران های مالی جهانی و آثار آن بر رفتارهای تجاری با تأکید بر روش حداکثر درستنمایی مبتنی بر توزیع پوآسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22054/ijer.2021.61543.999

سیده مروه ناصرصدرآبادی؛ فرهاد غفاری؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد


19. توسعه انسانی و شکوفایی انسانی: تأکیدی بر اهمیت مهارت های غیر شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22054/ijer.2021.59269.950

زهرا منتظری؛ محسن رنانی


20. اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22054/ijer.2021.60067.963

مصطفی دین محمدی؛ ساجده بخشی بالانی


21. برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با نسل دوم سیستم‌های هشدار زودهنگام: یک مطالعه بین‌کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22054/ijer.2021.58148.935

بهزاد سلمانی؛ سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور


22. کارائی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل مبنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22054/ijer.2021.62666.1021

محمود اولاد؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ سید سعید ملک الساداتی


23. سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع با شدت فناوری دیجیتالی بالاتر و بهره وری عوامل تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22054/ijer.2021.60583.969

فروغ اسمعیلی صدرآبادی؛ اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم


24. برآورد سرمایه انسانی در ایران با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22054/ijer.2021.60280.964

زانا مظفری؛ بختیار جواهری


25. تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی مناطق شهری و روستایی در ایران (با رویکرد داده‌های شبه تابلویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.22054/ijer.2021.60905.979

شهریار زروکی؛ مستانه یدالهی اطاقسرا؛ آرمان یوسفی بارفروشی


26. نحوه شکل گیری انتظارات نرخ ارز؛ مطالعه آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22054/ijer.2021.61148.983

مریم شهلایی؛ مهدی پدرام؛ نرگس حاجی ملا درویش