اقتصاد مالی
اثر اهرمی و نقش نسبت بدهی در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران

تیمور محمدی؛ محمد رضا فقهی کاشانی؛ مهدی صامعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.63352.1035

چکیده
  رابطه‌ی منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته می‌شود. توضیح مرسوم این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می‌داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم ...  بیشتر

اقتصاد مالی
احساسات به عنوان یک عامل ریسک در بازار سرمایه: تحلیلی از بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF)

رضا طالبلو؛ محمد مهدی باقری تودشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.73028.1175

چکیده
  این مقاله به بررسی تاثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه می‌پردازد، که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی می‌شود. ما تخمینی از مدل قیمت‌گذاری دارایی را بر اساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می‌کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را در بر می‌گیرد. با بسط مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی ...  بیشتر

اقتصاد مالی
بررسی استراتژی‌های افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در خصوص اخبار خوب و بد: مطالعه موردی شرکت‌های دیجیتال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

محمد فقهی کاشانی؛ تیمور محمدی؛ هادی پیردایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.73276.1180

چکیده
  بنگاه‌ها باتوجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر سیاست اتخاذی بنگاه‌ها به این نوسانات در افشای (محاظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم ...  بیشتر

اقتصاد مالی
بررسی اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده شاخص سهام صنعت دارو با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی ARDL

غلامحسین گل ارضی؛ مهناز خراسانی

دوره 28، شماره 96 ، آبان 1402، ، صفحه 253-300

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.71242.1157

چکیده
  نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدل­های خطی و غیر­خطی طی سال‏های 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدل‌سازی شد. سپس با استفاده از ...  بیشتر

اقتصاد مالی
اثر سود انباشته، سرمایه مشارکت ‌شده و نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازار در داده‌های مقطعی بازده سهم‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا کشاورز حداد؛ ایمان شریفی

دوره 28، شماره 95 ، تیر 1402، ، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.67420.1095

چکیده
  نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیر‌عادی در ادبیات مالی شناخته می‌شود. این متغیر قدرت توضیح‌دهندگی بالایی در پیش‌بینی بازدهی شرکت‌ها در بازارهای سرمایه  دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیح‌دهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیح‌‌دهندگی نسبت «ارزش دفتری ...  بیشتر

اقتصاد مالی
مدیریت ریسک تضامین در یک موسسه‌ مالی

نازنین قاسم دخت؛ حمیده رضوی

دوره 28، شماره 95 ، تیر 1402، ، صفحه 157-192

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.69705.1132

چکیده
  مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در موسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می‌شود. دریافت تضامین می‌تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. این در حالی است که وام‌گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر به خصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری ...  بیشتر

اقتصاد مالی
بررسی تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری

سامان حاتم راد؛ بهرام آدرنگی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت

دوره 28، شماره 95 ، تیر 1402، ، صفحه 193-236

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.71810.1164

چکیده
  این مطالعه به بررسی ارتباط شاخص قیمت سهام ایران با 9 متغیر کلان اقتصادی برای دوره زمانی 1996-2019 می‌پردازد. در این تحقیق از سه متدولوژی رفع عدم قطیت استفاده شده است که شامل سه روش میانگین‌گیری بیزین (BMA, BMS, BAS)، حداقل مربعات متوسط وزنی و انتخاب بهینه مدل است. نتایج تجربی روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی نشان می‌دهد که نرخ ...  بیشتر

اقتصاد مالی
ارزیابی کارایی و پایداری روش‌های بتا و عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران

حسین طلاکش نایینی؛ رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ پریسا مهاجری

دوره 27، شماره 93 ، دی 1401، ، صفحه 7-59

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.59966.962

چکیده
  کاربردهای گسترده مبحث قیمت‌گذاری دارایی‌ها در حوزه‌های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال‌های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران ...  بیشتر

اقتصاد مالی
محاسبه آنتروپی پول در فضای تولید و رابطه آن با توسعه بازار سرمایه در اقتصـاد ایران (رهیافتی از اقتصاد فیزیک و رگرسیون انتقال ملایم)

مصطفی عبداله زاده؛ هاشم زارع

دوره 27، شماره 92 ، مهر 1401، ، صفحه 77-112

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.62434.1018

چکیده
  هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک ‌و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده‌های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی‌نظمی‌های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان ...  بیشتر

اقتصاد مالی
بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه‌های اقتصادی

وحید تقی نژادعمران؛ زهرا میلا علمی؛ فاطمه زهرا حسین پور

دوره 26، شماره 88 ، مهر 1400، ، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.58154.936

چکیده
  بانک‌‌ها در سایه پشتیبانی وظیفه‌‌ی فرجامین وا‌‌‌‌م‌‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه‌‌های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک‌‌ها در به‌‌کارگیری از اهرم به ویژگی‌‌های درونی آن‌‌ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت‌‌های ...  بیشتر

اقتصاد مالی
تاثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ امین امینی

دوره 26، شماره 88 ، مهر 1400، ، صفحه 191-221

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.50187.838

چکیده
  در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در وضعیت‌های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آن‌ها می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از داده‌های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال‌های ...  بیشتر

اقتصاد مالی
تأثیر مولفه‌های کیفیت نهادی بر متغیرهای بازار سهام (کشورهای اسلامی و غیر اسلامی منتخب)

فیروز شقاقی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآورنهندی

دوره 25، شماره 85 ، دی 1399، ، صفحه 137-166

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.37072.658

چکیده
  توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفه‌های کیفیت نهادی (حق اعتراض ...  بیشتر