نویسنده = صامتی، مجید
تعداد مقالات: 3
1. تعیین عادلانه کوشش مالیاتی استان‌های ایران با رویکرد منطق فازی

دوره 20، شماره 64، پاییز 1394، صفحه 151-176

10.22054/ijer.2015.4666

مجید صامتی؛ محمدرضا قاسمی؛ هورام عثمانپور


3. امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

دوره 15، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 85-109

مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی