محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها برحسب تفکیک جغرافیایی (درآمد) خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی

علی اصغر بانوئی؛ مینا محمودی

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، صفحه 13-42

چکیده
  الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی ...  بیشتر

بررسی تاثیر مالیات (درامد و نیروی کار )روی عرضه نیروی کار

محسن زاینده رودی

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، صفحه 43-57

چکیده
  مالیات و عرضه نیروی کار، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد بخش عمومی به شمار می رود. مالیات بر درآمد از طریق تغییر در تخصیص زمان بین کار و فراغت روی عرضه نیروی کار وجود دارد، در این مقاله، با استفاده از مدل های آماری و بررسی مقطعی و طولی – مقطعی در میان استان های کشور تلاش کرده ایم که به بررسی تاثیر مالیات روی عرضه نیروی کار در بازارهای ...  بیشتر

بررسی و نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی

علی حسن زاده؛ حسن حیدری

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، صفحه 59-78

چکیده
  امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. این پژوهش، میزان تاثیر مخارج یاد شده در نرخ رشد اقتصادی در مجموعه ای متنوع از کشورهای مختلف جهان را مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه، در دوره زمانی 91- 1995 برای گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین تر انجام گرفته و بر اساس آمار ...  بیشتر

آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه - مهارت در اقتصاد ایران

جمشید پژویان؛ علیرضا امینی

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، صفحه 79-99

چکیده
  این مطالعه به آزمون فرضیه معروف مکمل بودن سرمایه – مهارت در اقتصاد ایران اختصاص دارد که بر اساس آن، سرمایه و نیروی کار ماهر مکمل هستند. در این مطالعه، نیروی کار ماهر به نیروی کاری گفته می شود که دارای تحصیلات عالی است. برای آزمون فرضیه مکمل بودن سرمایه – مهارت، توابع تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی در سطح چهار بخش کشاورزی، صنعت، ...  بیشتر

بررسی پارامترها و کشش پذیری تقاضای فولاد کشور در دوره (78-1346)

کریم آذربایجانی؛ محمدرضا رضائی

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، صفحه 101-114

چکیده
  در این مطالعه، تلاش کرده ایم تا صنعت فولاد کشور را به عنوان یک صنعت کلیدی از دیدگاه اقتصادی و از نظر تقاضای محصولات آن مورد بررسی قرار داده و پاسخ مناسبی برای برخی سوالات فراروی بازار این گونه محصولات ارایه کنیم. بررسی وضعیت این صنعت در دوره مورد مطالعه نشان می دهد تولید داخلی فولاد از روند رو به رشد نسبتا قابل قبولی برخوردار بوده، ...  بیشتر

معرفی نرم افزار LIMDEP

سعید مشیری؛ مرتضی نادری

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، صفحه 115-126

چکیده
  نرم افزارLimdep یک برنامه رایانه ای برای تخمین و تحلیل مدل های رگرسیونی و نیز مدل های دارای متغیرهای وابسته کیفی و یا محدود شده است. تاکنون برنامه ای که نسبت به این برنامه تنوع بیشتری از لحاظ چهارچوب های مدلبندی، ابزارها و مشخصات تحلیل داده های مقطعی، سری زمانی وPanel را در تحلیل مدل های یاد شده حاصل نماید، ارایه نشده است. نویسنده این برنامه ...  بیشتر