برنامه ریزی منطقه ای
اندازه‌گیری و رتبه‌بندی شاخص فرصت‌های توسعه در استان‌های ایران

بهاره کرمی؛ آزاد خانزادی؛ علی فلاحتی؛ محمد شریف کریمی

دوره 28، شماره 94 ، فروردین 1402، ، صفحه 127-174

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.69526.1130

چکیده
  برابری فرصت‌های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش‌نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می‌رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش‌های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان‌ کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به‌ ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی استان مازندران مبتنی بر زیرساخت اقتصادی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی و سیستم اطلاعات مکانی

مرتضی قاسمی

دوره 27، شماره 92 ، مهر 1401، ، صفحه 181-211

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.61338.988

چکیده
  یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه‌های تمدن به حساب می‌آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
ارزیابی و تحلیل ظرفیت نوآوری منطقه‌ای در سطح استان‌های کشور

حجت‌اله میرزایی؛ طاها ربانی

دوره 26، شماره 87 ، تیر 1400، ، صفحه 77-110

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.46336.788

چکیده
  سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای براساس ظرفیت‌های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاست‌گذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان‌های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان‌های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت‌های جذب آن با هم متفاوت‌اند. در این پژوهش با تکیه ...  بیشتر