اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
بررسی تاثیر متقابل عناصر ساختار بازار در زنجیره تامین شکر ایران

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ محمدرضا نظری؛ اکرم نشاط

دوره 25، شماره 85 ، دی 1399، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.31181.536

چکیده
  ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به‌دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاه‏ها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به‌واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می‏آید که چگونه می‏توان سهم بنگاه‏هایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاه‏ها ...  بیشتر

ساختار بازار در بخش بانکداری ایران: کاربرد الگوهای چندسطحی

آتوسا گودرزی؛ افسانه شفیعی

دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 43-64

چکیده
  این مقاله به بررسی وضعیت ساختار در بازار بانکی ایران با استفاده از تحلیل داده­های پانل نامتوازن (دوره 87-1376) می­پردازد. به­منظور مطالعه ساختار بازار، معیارهای مختلف سنجش تمرکز در بازار به­لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از شاخص U دیویس در رابطه با بخش بانکی ایران استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به تناسب گسترش خصوصی­سازی ...  بیشتر

عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران

سعید راسخی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 31-55

چکیده
  هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع ...  بیشتر