کلیدواژه‌ها = ساختار بازار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر متقابل عناصر ساختار بازار در زنجیره تامین شکر ایران

دوره 25، شماره 85، زمستان 1399، صفحه 117-136

10.22054/ijer.2019.31181.536

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ محمدرضا نظری؛ اکرم نشاط


2. ساختار بازار در بخش بانکداری ایران: کاربرد الگوهای چندسطحی

دوره 17، شماره 50، بهار 1391، صفحه 43-64

آتوسا گودرزی؛ افسانه شفیعی