جریان تجاری دوجانبه ایران: اثر ناپارامتری فاصله تکنولوژیکی

سپیده اوحدی اصفهانی؛ سیدکمیل طیبی؛ ایرج کاظمی

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10886

چکیده
  در سال­های اخیر، اغلب مطالعات در زمینه تکنولوژی و تجارت، بر اهمیت حیاتی تغییر تکنولوژیکی در توضیح الگوی تجارت بین­ الملل تمرکز کرده ­اند. نوآوری تکنولوژیکی در تمام کشورها صورت نمی­گیرد و هم­زمان نیز به تمام کشورها گسترش نمی­یابد، بنابراین، فاصله تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فاصله تکنولوژیکی ...  بیشتر

تعیین مناسب ترین ترتیب تجاری - منطقه ای برای اقتصاد ایران براساس شاخص های همگرایی و جهانی شدن

کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ حسین کریمی هسنیجه

دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 75-107

چکیده
  جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می یابد. از مهمترین تاثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش ...  بیشتر