اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
بررسی تاثیر متقابل عناصر ساختار بازار در زنجیره تامین شکر ایران

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ محمدرضا نظری؛ اکرم نشاط

دوره 25، شماره 85 ، دی 1399، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.31181.536

چکیده
  ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به‌دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاه‏ها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به‌واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می‏آید که چگونه می‏توان سهم بنگاه‏هایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاه‏ها ...  بیشتر

ارزیابی کارایی کارخانجات قند کشور ( به روش تحیل پوششی داده ها)

محمد حسین پورکاظمی؛ سید حسن غضنفری

دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 69-90

چکیده
  براساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه برنهاده های مورد استفاده آن، به دست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیرپارامتری که اساس محاسبات این پژوهش نیز است، با استفاده از یک سری بهینه سازی ریاضی، کارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های ...  بیشتر