ارزیابی مزیت نسبی و دخالت دولت در فعالیت‌های صنعتی: مورد منطقه خوزستان

سید عزیز آرمن؛ ناهید کردزنگنه

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 93-118

چکیده
  این مقاله، با استفاده از کدهای دورقمی ISIC و معیار DRC، وضعیت موجود فعالیت‌های صنعتی و مزیت نسبی آنها را در استان خوزستان و در دوره 1377-1382 بررسی می‌کند. برای برآورد مقادیر DRC، یک رابطه تعدیل‌شده از این معیار با توجه به داده‌های در دسترس استفاده شد. نتایج حاصل، نشان می‌دهد قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی فعالیت‌های صنعتی ایران از سال 1381با ...  بیشتر

مزیت رقابتی و اندازه گیری آن ، مطالعه موردی متانول ایران

سیدشمس‌الدین حسینی؛ احسان احتیاطی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 169-193

چکیده
  بررسی رقابت مندی تولیدات یک کشور در بازارهای جهانی، با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت امکان پذیر و متداول است. از آنجایی که مفهوم مزیت در تجارت بین الملل متناسب به تحول شرایط، تکوین یافته است، شاخص های اندازه گیری آن نیز توسعه یافته اند. این مقاله، با در نظر گرفتن واقعیت های فوق و جایگاه متانول در طرحهای سرمایه گذاری، تولید (پیش بینی ...  بیشتر

بررسی مزیت نسبی محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی ایران

ابوالقاسم مهدوی؛ مهران ملکشاهیان

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 91-113

چکیده
  یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا است. به طور ساده عقیده بر این است که کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در تولید کالاها وارد صحنه تجارت خارجی شده است و در سطح بین المللی به مبادله کالا می پردازند.برای اندازه گیری مزیت نسبی، معیارهای متفاوتی ...  بیشتر

محاسبه توان رقابت هزینه ای واحدهای تولیدی فولاد با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) (مجتمع فولاد مبارکه)

حسن کلباسی؛ ولی گریوانی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، ، صفحه 99-124

چکیده
  در چند سال اخیر بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت جدی در محافل علمی و سیاسی کشور مطرح شده است. در این میان سوالاتی مطرح می شود که دغدغه های اکثر صاحبان صنایع و سیاست گزاران را تشکیل می دهد. سوالاتی از قبیل اینکه ایا بنگاه های ما می توانند پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی با رقبای خارجی در بازارهای داخل و خارجی ...  بیشتر