نویسنده = هادیان، ابراهیم
تعداد مقالات: 4
1. برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1387، صفحه 1-16

ابراهیم هادیان؛ حجت پارسا


2. شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران

دوره 11، شماره 35، تابستان 1387، صفحه 31-50

ابراهیم هادیان؛ مرتضی خورسندی


3. محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فرا گیر داده ها (DEA)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1383، صفحه 1-25

ابراهیم هادیان؛ آنیتا عظیمی حسینی


4. شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 15، تابستان 1382، صفحه 93-120

ابراهیم هادیان؛ محمدرضا هاشم پور