رفاه، فقر و توزیع درآمد
ارزیابی وضعیت نابرابری در استان‌های ایران: جهت‌گیری‌ها و دستاوردها

بیژن باصری

دوره 28، شماره 94 ، فروردین 1402، ، صفحه 175-224

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.66260.1073

چکیده
  کاهش نابرابری یکی از مسئولیت‌های خطیر دولت‌ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. اثربخشی سیاست‌های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، منطقه‌ای است. نابرابری منطقه‌ای از مزیت‌ منطقه‌ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص‌گرایی، ...  بیشتر

نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران

بیژن باصری؛ اسفندیار جهانگرد

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 61-85

چکیده
  در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل ...  بیشتر