نویسنده = محمدی، تیمور
تعداد مقالات: 6
1. تخمین قدرت انحصاری در بازارمبتنی بر پلتفرم(بازار دو سویه): مطالعه موردی کارتهای پرداخت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.47013.796

رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حسین آقائی


2. تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سیگار در ایران در دوره 1363-1387

دوره 15، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 173-198

تیمور محمدی؛ لیلا حسینی


3. اثر شوک‌های بهره‌وری بر رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 35، تابستان 1387، صفحه 177-204

تیمور محمدی؛ حسین اکبری فرد


4. قیمت گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1379، صفحه 39-62

جمشید پژویان؛ تیمور محمدی


5. هم انباشتگی : مفاهیم ،اهمیت اقتصادی ونقاط قوت و ضعف

دوره 1، شماره 3، زمستان 1377، صفحه 27-57

منوچهر عسگری؛ تیمور محمدی


6. ادوار تجاری حقیقی : یک نگرش کینزی جدید

دوره 1، شماره 2، پاییز 1375، صفحه 82-97

تیمور محمدی