ریسک و بازدهی اوراق منفعت

حسن سبحانی؛ مجید حبیبیان نقیبی

دوره 17، شماره 52 ، مهر 1391، ، صفحه 115-141

چکیده
  ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی بازار سرمایه محسوب می­شوند و این موضوع در ادبیات متعارف مدیریت ریسک، با همه محاسن وکاستی­ها، با مدل­های مختلف تا حد قابل قبولی مورد بررسی قرار گرفته است. بازار سرمایه اسلامی با ابزارهای غالباً نوظهور روبروست و بالطبع مباحث مدیریت ریسک در آن­ها از فقر قابل ملاحظه­ای رنج می­برد. اوراق منفعت نیز ...  بیشتر

تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال در زیربخشهای صنعت در ایران (با تأکید بر صنایع بزرگ)

حسن سبحانی؛ حمید عزیزمحمدلو

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 1-31

چکیده
  تمرکز بر نقشِ عاملِ سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال وتوزیع متناسبِ اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندة این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلّیة بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود.       در این ...  بیشتر