نویسنده = عبدلی، قهرمان
تعداد مقالات: 3
1. قدرت چانه‌زنی گزینه‌های صادرات گاز از کریدور جنوبی به اروپا

دوره 25، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 1-34

10.22054/ijer.2020.47943.810

امیر جعفرزاده؛ قهرمان عبدلی؛ افشین جوان


2. امکان تشکیل ائتلاف میان کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا: رهیافت نظریه بازی

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 1-29

امیر جعفرزاده؛ عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ قهرمان عبدلی


3. مدل نظریه بازی فرصت‌طلبی اقتصادی در مناقصه و کاربرد موردی آن در ایران

دوره 14، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 111-140

قهرمان عبدلی؛ علی خیراندیش