نویسنده = شهیکی تاش، محمدنبی
تعداد مقالات: 5
5. برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار مؤثر در صنعت بیمه ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 133-155

محمد نبی شهیکی تاش؛ نسیم فیوضی اختیاری