آزمون هم‌گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD

بهناز نانوای سابق؛ علی فقه مجیدی؛ احمد محمدی

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، ، صفحه 169-194

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.10151

چکیده
  بورس یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته است، هم‌گرایی بازده بازارهای سهام نیز ﻧﺸﺎن­دﻫﻨﺪه وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم‌گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]در دوره 2017- 2007 با استفاده ...  بیشتر

تحلیل واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی به سیاست سقف قیمت و حذف آن در بازار

احمد محمدی

دوره 21، شماره 66 ، فروردین 1395، ، صفحه 151-183

https://doi.org/10.22054/ijer.2016.7050

چکیده
  این مقاله، به بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده­ های نفتی مورد مبادله در بورس کالای ایران به برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار می‌پردازد. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات موجود نشان می­دهد، با حذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بر حجم عرضه محصولات افزوده شده است. به‌طور مشخص، مقدار تقاضای ...  بیشتر