نویسنده = امامی میبدی، علی
تعداد مقالات: 6
1. برآورد ارزش آب شرب برای خانوارهای لارستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 16، شماره 46، بهار 1390، صفحه 47-60

علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین


3. آزمون پایداری رشد در مورد منابع تجدید ناپذیر (بازبینی مدل هتلینگ) مطالعه موردی نفت اوپک

دوره 14، شماره 42، بهار 1389، صفحه 149-167

علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین


4. تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت استان آذربایجان شرقی

دوره 13، شماره 41، زمستان 1388، صفحه 79-106

علی امامی میبدی؛ موسی خوشکلام خسروشاهی؛ روح الله مهدوی


6. تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام

دوره 8، شماره 28، پاییز 1385، صفحه 107-122

علی امامی میبدی