نویسنده = ممی پور، سیاب
تعداد مقالات: 3
1. اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 167-203

10.22054/ijer.2018.9125

سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل


3. فراوانی منابع طبیعی ، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت

دوره 13، شماره 40، پاییز 1388، صفحه 125-147

داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ سیاب ممی پور