اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
سنجش ردپای بوم‌‎شناختی به منظور پیش‏‌بینی کاربری زمین در رویکرد داده-ستانده پویا

سیمین عزیزمحمدی؛ فاطمه بزازان

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، ، صفحه 117-151

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.77184.1244

چکیده
  پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ضـرورت انجـام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش‎بینی آن را دوچندان می‌کند. ردپای بوم­شناختی شاخص مناسبی برای پی‌گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط‌زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین‎‌محور است که اثر مصرف ...  بیشتر

رفاه، فقر و توزیع درآمد
اثر توسعه گردشگری خارجی بر فقر در ایران

فاطمه بزازان

دوره 27، شماره 92 ، مهر 1401، ، صفحه 153-179

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.62150.1013

چکیده
  فقر مقوله‌ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست‌های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص‌های سه‌گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس ...  بیشتر

مدل‌سازی خسارت اقتصادی منطقه‌ای ناشی از فجایع طبیعی: مطالعه موردی زلزله تهران

فاطمه بزازان؛ پریسا محمدی

دوره 21، شماره 68 ، مهر 1395، ، صفحه 99-127

https://doi.org/10.22054/ijer.2016.7498

چکیده
  ایران به­ علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بسـیار آسـیب پذیر است. علاوه­براین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، بـر روی گسل‌های فعال قرار گرفته­اند، ...  بیشتر

تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده – ستانده دو منطقه‌ای (مطالعه موردی استان تهران و بقیه مناطق)

فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانویی؛ مهدی کرمی

دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 29-52

چکیده
  اهمیت اقتصاد فضا چندی است در ایران مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و در سلسله مقالاتی نیز تلاش‌هایی برای شناسایی اهمیت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده - ستانده تک منطقه‌ای صورت‌گرفته که تحولی در مطالعات اقتصاد منطقه‌ای در ایران به حساب می‌آید. ضرایب داده – ستانده منطقه‌ای در این مقال‌ها بر مبنای نبود ضرایب آماری محاسبه و میزان ...  بیشتر

تأمل بیشتری در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده منطقه‌ای: مطالعه موردی استان تهران

فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانویی؛ مهدی کرمی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 27-53

چکیده
  روش‌های سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه1 توابع متعددی دارد که می‌تواند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه‌ای را موردسنجشقرار دهد. در این پژوهش، ضمن معرفی این  روش‌شناسی، مناسب‌ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی را شناسایی می‌کنیم.مناسب‌ترین مقدار پارامتر بر اساس الگوی پیشنهادی ...  بیشتر