توسعه اقتصادی
به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری در سنجش تغییرات تکنولوژی در چارچوب جداول داده- ستانده ایران

محدثه سلیمانی؛ علی اصغر بانویی؛ اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.74222.1194

چکیده
  در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، می‌تواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده ...  بیشتر

شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از خوشه‌بندی فازی

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری بروچنی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، ، صفحه 41-78

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8291

چکیده
  در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه‌بندی فازی، با ترکیب شاخص‌های بین‌بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل‌های اقتصادی هر بخش، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال‌های 1390 و 1385 شناسایی شده ‌است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب داده‌های پرت بر خوشه‌بندی، داده‌های پرت شناسایی و به‌طور جداگانه خوشه‌بندی ...  بیشتر

تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد داده-ستانده

اسفندیار جهانگرد

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، ، صفحه 73-115

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7504

چکیده
  یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه‌گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد ...  بیشتر

ارزیابی کارکرد بخش اطلاعات در اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد

دوره 9، شماره 33 ، بهمن 1386، ، صفحه 1-23

چکیده
  آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است؛ نه تنها از این جهت که امروزه فرض می شود دانش و آگاهی از طریق رشد و افزایش بهره وری در تولید اهمیت فزاینده یافته است، بلکه از این جهت که مادیت و حالت فیزیکی مواد نیز کم اهمیت شده و استفاده کالاها و خدماتی نظیر نرم افزارهای کامپیوتری، وسایل تفریحی تصویری، زنجیره های ...  بیشتر

نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران

بیژن باصری؛ اسفندیار جهانگرد

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 61-85

چکیده
  در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل ...  بیشتر

اثر فن‌آوری اطلاعات(IT) بر تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

اسفندیار جهانگرد

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 83-107

چکیده
  در این مطالعه به برآورد کشش تولید فن‌آوری اطلاعات در صنایع کارخانه‌ای می‌پردازیم. به طور کلّی، روشهای محاسبة کششهای تولید در ادبیّات تجربی علم اقتصاد بیشتر از طریق توابع تولید صریح انجام شده است. مطالعات اخیر با به‌کارگیری توابع تولید کاب - داگلاس و یا کاب - داگلاس تعمیم یافته  به بررسی و تحلیل تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری ...  بیشتر

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران

اسفندیار جهانگرد؛ سعید مشیری

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، ، صفحه 55-78

چکیده
  بیشتر مطالعات در زمینه تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حاکی از اثر مثبت و معنی دار این فن آوری بر بهره وری و رشد اقتصادی در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به ویژگی های نامتوازن ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، ، صفحه 81-106

چکیده
  جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» ...  بیشتر