نویسنده = اکبری، نعمت‌اله
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران ( رشد تعداد شهرها )

دوره 10، شماره 34، بهار 1387، صفحه 73-98

شکوفه فرهمند؛ نعمت‌اله اکبری


3. محاسبه شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی و تاثیر عوامل اسمی بر آن در ایران

دوره 7، شماره 22، بهار 1384، صفحه 43-68

رضا نصراصفهانی؛ نعمت‌اله اکبری؛ رسول بیدرام


4. بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (1362-1380)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1383، صفحه 115-134

حسن کارنامه حقیقی؛ نعمت الله اکبری