1. تفسیر مدل سری زمانی و شاخص‌های نابرابری از شکل‌گیری همگرایی در کشورهای گروه D-8

امید رنجبر؛ زهرا (میلا) علمی

دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 51-78

چکیده
  در این پژوهش سعی کرده‌ایم  در چارچوب مدل سولو-سوآن، فرضیه همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین کشورهای گروه D-8 را آزمون کنیم. بدین منظور، از مدل‌های سری زمانی(آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته) و توزیعی(شاخص‌های نابرابری تایل و واریانس مقطعی)استفاده کرده‌ایم. نتایج مدل سری زمانی نشان می‌دهد که تنها کشورهای اندونزی، ...  بیشتر

2. عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1386، ، صفحه 31-53

چکیده
  هدف این مقاله،‌ بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایه‌های اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان‌های تکمیل‌شده، حجم پول و نرخ تورم، به عنوان متغیرهای توضیحی ...  بیشتر