نویسنده = ختایی، محمود
تعداد مقالات: 4
1. اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توحه به سطح توسعه بازارهای مالی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1387، صفحه 1-19

محمود ختایی؛ سید هادی موسوی نیک


2. تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی

دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 77-92

محمود ختایی؛ سپیده خطیبی؛ نیره‌ سادات قرشی


4. بازار مالی دو بخشی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 24، پاییز 1384، صفحه 53-76

محمود ختایی؛ رؤیا سیفی‌پور