دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1379 
3. تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان

صفحه 67-78

منصور محمدی دینانی؛ حسین اکبری


5. تاثیر عوامل قدرت تولید در خط نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه

صفحه 101-120

سید کمیل طیبی؛ مهدی جمشیدیان؛ سید حسین مدنی